Page 3 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 1/2017
P. 3
ISI KANDUNGAN DATA UTAMA GUNA TENAGA 2 Keluasan (km ) 330,323 Lokasi: Terletak di antara 2 dan 7 darjah utara Garisan Khatulistiwa, Semenanjung Malaysia dipisahkan daripada Sabah dan Sarawak oleh Laut China Selatan. Thailand terletak di utara Semenanjung Malaysia, manakala negara jiran di selatan adalah Singapura. Sabah dan Sarawak disempadani oleh Indonesia, manakala Sarawak juga berkongsi sempadan dengan Brunei. 2016 Penduduk (juta) Jumlah 31.7 e Semenanjung Malaysia 25.0 e Sabah 3.8 e WP Labuan 0.1 e Sarawak 2.7 e Etnik (juta) 31.7 e Bumiputera 19.5 e Cina 6.6 e India 2.0 e Lain-lain 0.3 e Bukan warganegara Malaysia 3.3 e Purata Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%) 1.5 e Kelahiran dan Kematian (per 1,000 penduduk) Kadar Kelahiran Kasar 16.6 Kadar Kematian Kasar 5.0 Kadar Kesuburan Jumlah 2.0 Jangkaan Hayat Ketika Lahir (tahun) Lelaki 72.6 Perempuan 77.2 Produktiviti (tahun asas 2010) Produktiviti Buruh (%) 3.3 Produktiviti Buruh (RM) 75,538 Indeks Harga Pengguna Malaysia 115.2 Inflasi (%) 2.1 Nota: e anggaran. Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia
   1   2   3   4   5   6   7   8