Page 2 - Statistik Pekerjaan & Perburuhan Bil 1/2017
P. 2
DATA UTAMA & RMK 11 Jabatan Perangkaan Malaysia, EPU & Malaysia Productivity Corporation GUNA TENAGA Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kem. Pengajian Tinggi & EPU DASAR Kementerian Sumber Manusia MPGN Majlis Perundingan Gaji Negara JTKSM Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JKKP Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JPPM Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia MP Mahkamah Perusahaan PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial JHEKS Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JTM Jabatan Tenaga Manusia JPK & CIAST Jabatan Pembangunan Kemahiran & CIAST PSMB Pembangunan Sumber Manusia Berhad PTPK Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran NIOSH Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara PKS Perusahaan Kecil & Sederhana OKU Orang Kurang Upaya HDI Human Development Index
   1   2   3   4   5   6   7