• eAkta & eParlimen Kementerian Sumber Manusia

    eAkta dan eParlimen berfungsi menyenarai dan menyediakan carian akta-akta dan jawapan-jawapan di Parlimen yang berkaitan Kementerian Sumber Manusia

    Pengunjung boleh membaca akta-akta dan jawapan Parlimen yang berkaitan dan membuat carian khas bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan akta dan jawapan Parlimen tersebut

    eAkta
    Sila masukkan katakunci di dalam kotak carian: